คป.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรษณ์

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 12 เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการที่สำคัญ”

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562”

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

“สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ”

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมห้วหน้าฝ่าย Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมติดตามคณะทำงานโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ห้วหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด Continue reading

คป.ร้อยเอ็ด สชป.6 ร่วมประชุม บันทึกข้อหารือ/ข้อเรียกร้องการชุมนุมผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุม บันทึกข้อหารือ/ข้อเรียกร้องการชุมนุม Continue reading

คป.ร้อยเอ็ด ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Continue reading

ชป.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายสายัณห์ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่าย Continue reading

พิธีบวงสรวงงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุทัศน์ สุวรรณหาร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 Continue reading