ประชุม คณะทำงานเร่งรัด กำกับติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ชลประทานที่ 6 พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมจัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ Continue reading

ลงพื้นที่ตรวจสภาพพนังกั้นน้ำชี และหารือสรุปแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และ นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 Continue reading

ลงพื้นที่ติดตามจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านดินแดง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดกับส่วนราชการ 7 แห่ง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โดย นายอภิชาติ ชูศรีพัฒน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินการตามโครงการตรวจตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับข้าราชการลูกจ้างประจำ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 พฤศิจกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการ Continue reading

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการติดตั้งและเปิดเดินเรือผลักดันน้ำ 30 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายน้ำในน้ำออกจากร้อยเอ็ด

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต.ปฏิกรณ์เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27ลงพื้นที่ตรวจติดตาม Continue reading

สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมกับกองทัพเรือ สำรวจจุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำในรุ่มน้ำชี

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง Continue reading