โครงการชลประทานร้อยเอ็ดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างฯห้วยแอ่ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ชุบสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดการประชุมร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เกษตรกร และคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2562” Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภิวัฒน์วงศ์ คำสีเขียว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน Continue reading

รมช.กษ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านเกษตร

นที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมปี 2562 กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านเกษตร Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 6/2562 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายปิยะ ลืออุติกลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย”

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เเละจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” Continue reading

“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย”

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เเละจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” Continue reading