“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายปิยะ ลืออุติกลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย”

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เเละจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” Continue reading

“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย”

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เเละจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” Continue reading

“รมว.กษ. เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้เกษตรกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ Continue reading

“รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 22 กันยายน 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อำเภอเสลภูมิและทุ่งเขาหลวง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตั้งศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายอภิชาติ ชูศรีพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลลงพื้นที่ตั้งศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร Continue reading

“รมว.กษ. ติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด”

วันที่ 14 กันยายน 2562 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมเกษตรกรพร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ณ บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” และ พายุ “คาจิกิ” Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงานปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเร่งรัด การเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงานปีงบประมาณ 2562 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ดสำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย Continue reading

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ. และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย บ้านนาแซง ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading