“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

“ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมกับ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ประจำปี 2562”

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสมปอง ฉ่ำกระมล อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวสานิตา ชลไพร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ นายณัฐพล วรรณวิเชษฐ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมกับ นายภิวัฒน์วงศ ์ คำสีเขียว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงานปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงานปีงบประมาณ 2562 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562”

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมเข้าประชุมตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2562”

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการ ที่ 12 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562”

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด หัวหน้าฝ่าย-งาน และเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างฝายชลอน้ำทิ้งลำน้ำยัง “

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายภิวัฒน์วงศ์ คำสีเขียว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 Continue reading