โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ดำเนินงานซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายนายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินงาน

ซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจ้างแรงงานตามนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน