โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นประธาน ในที่ประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ชี้เเจงแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเเละน้ำท่วมขัง โดยมีการติดป้ายเเจ้งเตือนเเละเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบ จำนวน 24 จุด และเตรียม เครื่องจักร – เครื่องมือ พร้อมเข้าช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัย