โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 10

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มลคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้พบปะเยี่ยมเยียนให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการตามขอเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี ณ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด