โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในที่ประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ดรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงความคืบหน้างานซ่อมแซมพนัง และประตูระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยจะสามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้