โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

พร้อมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 4 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตร และบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด โดยลงพื้นที่ไปยัง บ.หนองแค ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด และ บ้านคูฟ้า ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด