ชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงานปีงบประมาณ 2561 และ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การเกษตรระบบแปลงใหญ่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ปี 2561 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด