ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน อ่างเก็บน้ำธวัชชัย (JMC) ณ ศาลาการเปรียญวัดนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มติที่ประชุม งดการส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ