โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ

วันนที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสายัณห์ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานกำจัด ผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมแบบประชารัฐ ทั้งนี้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดได้สนับสนุนการจ้างแรงงานในการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำจำนวน 12 คน