พิธีบวงสรวงงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงแปลงนาสาธิต พันธุ์ข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม ซึ่งงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 นี้จะจัดนิทรรศกาลตั้งแต่วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. – 21.00 น.