ชป.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายสายัณห์ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณด้านท้ายอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดได้สนับสนุนการจ้างแรงงานในการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำจำนวน 12 คน พร้อมเรือเก็บวัชพืชขนาดเล็ก 2 ลำ