คป.ร้อยเอ็ด สชป.6 ร่วมประชุม บันทึกข้อหารือ/ข้อเรียกร้องการชุมนุมผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุม บันทึกข้อหารือ/ข้อเรียกร้องการชุมนุมผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน ซึ่งมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์