คป.ร้อยเอ็ด ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมโครงการจามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ เป็นประธาน ภายในงานมีจุดตรวจสอบคุณภาพดิน จากบริษัท คลีนิคดิน จำกัด ว่ามีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือไม่ รวมทั้งบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ร่วมแสดงตัวอย่างเมล็ดพันธ์ข้าวโพดแต่ละชนิด วิธีการดูแล ขั้นตอนการให้น้ำ