“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมติดตามคณะทำงานโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ห้วหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานร้อยเอ็ดและนายธเนตร นาถภากุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมติดตามคณะทำงานโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะ ลงพื้นไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ตำบลเมืองหงษ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกล่าวสดุดีวีรชน นาวาตรี สมาน กุนัน และเปิดอนุสรณ์สถานจ่าแซม และพบปะพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ จากนั้นเวลา 10.00 น. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม เยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” “โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”