“สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ”

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมห้วหน้าฝ่ายร่วมให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เนื่องจากโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นโครงการในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันบูรณาการในโครงการนี้