“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตั้งศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายอภิชาติ ชูศรีพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลลงพื้นที่ตั้งศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณ ศาลาบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด