“รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 22 กันยายน 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อำเภอเสลภูมิและทุ่งเขาหลวง เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง ตามลำดับ ในการนี้ รมช.ว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเรื่องการปลูกพืช ระยะสั้น ถั่วเขียว และการเลี้ยงโคขุนล้านตัว ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนรับทราบปัญหาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมกล่าวให้กำลังใจเกษตรกร