“รมว.กษ. เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้เกษตรกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี 8 กิจกรรมหลักได้แก่ 1.การสำรวจความเสียหายพื้นที่หลังน้ำลด 2.หน่วยเคลื่อนที่เข้าฟื้นฟู ด้าน การประมง พันธุ์พืช น้ำ 3.เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรกรและชุมชน 4. ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย 5. แจกเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร 6. ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ 7.ช่วยซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 8.จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา และบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ส่งสัญญาณผ่านระบบ Video conferences มายังเวทีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(เวทีกลางแจ้ง) หน้าศาลากลางจังหวัด ริมบึงพลาญชัยในส่วนสำนักงานชลประทานที่ 6 นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายฤทธี วรบุตร ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะจิตอาสาหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณ 300 คน เข้าร่วมพิธีเปิด หลังจากนั้นคาราวานจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือที่ บ.งิ้ว ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเข้าช่วยเหลือและมอบสิ่งของตามภารกิจของหน่วยงานและตามกิจกรรมช่วยเหลือตามที่กระทรวงกำหนด