“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย”

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เเละจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากออุทกภัยหลังน้ำลด ณ บริเวณบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.การสำรวจความเสียหายพื้นที่หลังน้ำลด 2.ฟื้นฟูสภาพโรงเรียนบ้านท่ายี่ยม เเละกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ