“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย”

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เเละจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวเกษตรเเละสหกรณ์ ช่วยหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยหลังน้ำลด ณ บริเวณบ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.สำรวจความเสียหายพื้นที่ทรายทับถมที่นา 2. ฟื้นฟู ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำยัง ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ และสนับสนุนการติดตั้งเสาไฟฟ้า