โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้อำนวยการชลประทานร้อยเอ็ดได้นำเสนอข้อมูลแผนงานและแนวทางบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะยาว พร้อมรับฟังนโยบาย และข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ