รมช.กษ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดเลิงท่าสว่างบ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของกรมชลประทาน มีนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และคณะร่วมลงพื้นที่ โดยรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ได้กล่าวพบปะและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 500 กระสอบ มอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 5,000 กิโลกรัม หลังจากนั้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านการเกษตร ณ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิได้รับผลกระทบจากปัญหาทรายทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกร 86 ราย พื้นที่ 636 ไร่ และในการมอบเงินช่วยเหลือเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมี จำนวน 16 ราย จำนวนเงิน 514,500 บาท