ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


  วันที่ประกาศ          เรื่อง
22 ก.พ. 61   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านวังเข ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 61   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคลองระบายน้ำสาย W-E-๑ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำสาย W-E-๑ บ้านดอนพิมาน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 59    ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก.และอื่นๆ รวม 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 59    ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก.และอื่นๆ รวม 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)