ติดต่อโครงการ

ที่อยู่
269 ถ.รณชัยชาญยุทธ บ.หนองหญ้าม้า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร: 043-515035, 043-516533 แฟกซ์: 043-515035, 043-516533
อีเมล์: cholpratanroiet@gmail.com