งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day). ปี 2559. ต.หินกอง. บ.โพนละมั่ง  อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด. วันที่. 11. กรกฎาคม   2559

Continue reading

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 23 มิถนายน 2559 (10.00 น.) นายเอนก ไชยคำภา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 (13.30 น.) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย Continue reading

วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 114 ปี

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 (07.00)  นายเอนก ไชยคำภา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ร้อยเอ็ด Continue reading