พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยเอ็ด (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) เป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุยเดช Continue reading

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา15.00 น. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมใจทำกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายประจำวันพุทธ Continue reading

ประชุม เพื่อมอบหมายนโยบายในการดำเนินงาน

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อนยเอ็ด คนที่ 18 เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือน Continue reading

รวมพลังแห่งความภักดี

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” Continue reading

พิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อนยเอ็ด เป็นประธานใน พิธี Continue reading

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และตรวจดูสภาพน้ำ

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าเยี่ยมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และตรวจดูสภาพน้ำ บริเวณปากกะโถน อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า Continue reading

ประชุมรับฟัง นโยบายส่วนราชการสังกัดกระทรงเกษตรฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานโครงการชลประทานร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 101 เฮ็ดเกินร้อย Continue reading

ประชุม เพื่อพบปะและมอบหมายนโยบายในการดำเนินงาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อนยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม Continue reading

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์น้ำ

วันนจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.รอ./ผอ.ศดธ.รอ. พร้อมด้วยนายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  Continue reading