ออกกำลังกายประจำวันพุธ 18/1/2560

วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 15.30 น. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมใจทำกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายประจำวันพุธ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ Continue reading

โครงการ “ผลิตพืชหลังนา”

วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. นายพรชัย มณฑาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมโครงการ ผลิตพืชหลังนา (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Continue reading

อวยพรปีใหม่และมอบกระเช้ารอง ผวจ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มกราคม 2560 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด  นายปิยะ ลืออุุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายงานโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าพบ Continue reading

การประชุมแนวทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม แนวทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

มอบปัจจัยการผลิต อ.เมยวดี

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายอำเภอเมยวดี และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตแก่เกษตรกรโครงการ Continue reading

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(นายนายสฤษดิ์ วิฑูรย์) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด(นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ Continue reading

ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส Continue reading

ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างฯธวัชชัย

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด (นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์) ผบ.มทบ.๒๗ และส่วนราชการอื่นๆ ร่วมดูงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย Continue reading

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อนยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 Continue reading

จุดบริการประชาชน “เพลียนัก…แวะพักก่อน”

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ Continue reading