ดร.สมเกียรติฯ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมรือและลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ดร.สมเกียรติฯ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมหารือและลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วม Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ แสดงมุทิตาจิต

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ แสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด โดยมี Continue reading

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน น้ำในแม่น้ำชี และลำน้ำยัง นั้นยังมีระดับที่สูงขึ้น Continue reading

หน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ Continue reading

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด Continue reading

ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะทำงาน สำนักงานชลประทานที่6 ก่อนนำเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00น. นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายเจตจิตจิตร โพธิ์ปลั่ง Continue reading

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 8.50 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย Continue reading

ประชุมคณะป้องกันและบรรเทาภัยพนังกั้นน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 โครงการชลประทานร้อยเอ็ดจัดการประชุมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ดร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด และ มทบ.27 บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วม

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมใขเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง เพื่อหาข้อมูลในการวาง Continue reading