โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ

วันนที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสายัณห์ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 Continue reading

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะ Continue reading

ชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง Continue reading

คป.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วย นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรร Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก และติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading