โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ นายธเนตร นาถภากุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ดำเนินงานซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายนายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินงาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วาระในการประชุมได้แก่ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบ 116 ปี

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและคณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมทำบุญ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มลคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด Continue reading

ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 9

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มลคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมติดตามคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมติดตามคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด(นายชยันต์ ศิริมาศ) Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) และการรับรองมาตรฐาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) และการรับรองมาตรฐาน Continue reading

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครจ้างแรงงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

“ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครจ้างแรงงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading