โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายภูเบศ ฝอยทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี

วันนที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายสายัณห์ สังข์ทอง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วย นายสายัณห์ สังข์ทอง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าของงานปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ Continue reading