สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมพิธีเคารพศพ จ่าเอกสมาน กุนัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี Continue reading

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวนการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด Continue reading

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานในการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐและ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานแก้มลิงหนองสุขา และอ่างเก็บน้ำเลิงเปลือย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานแก้มลิงหนองสุขา Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

นที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ธีรธณวัฒน์ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 เข้าร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัด กำกับ ติดตาม และ”แก้ไขปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 10

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มลคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วย Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด นำคณะยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำคณะยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ตำบลนิเวศน์ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading