โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า เร่งพร่องน้ำรองรับน้ำฤดูฝน

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย-หัวหน้างาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการตรวจติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมการตรวจติดตามการช่วยเหลือ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอโพธิ์ชัย

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลำน้ำยัง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลำน้ำยัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลำน้ำยัง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Continue reading

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ซึ่งมี ผจบ.ชป.6, ผคป.ร้อยเอ็ด, ผคป.กาฬสินธุ์, ผคบ.ลำปาว, ผคบ.ชีกลาง, ผคส.6 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Continue reading

ร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการ Continue reading