โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมติดตามการจ้างแรงงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมติดตามการจ้างแรงงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 Continue reading

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามงานในภารกิจกรม และวางกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เช้าวันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 6 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามงานในภารกิจกรม และวางกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อให้ความช่วย ฟื้นฟู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ มลคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
ร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (Field Day) ปี 2561 Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมงานสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองบัวดอน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ประชุมเตรียมความพร้อมงานสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองบัวดอนต้อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ที่ว่าการอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอโพนทรายเป็นประธาน ในที่ประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด รายงานความก้าวหน้าและ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าหนองหมื่นแอ่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิระศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ชี้แจงข้อมูลแผนการดำเนินงานซ่อมแซม ประตูระบายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2560

วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 10.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 นายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายเลิศบุศย์ กองทอง ) ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงข้อมูลแผนการดำเนินงานซ่อมแซม ประตูระบายน้ำบ้านมะแว Continue reading

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน อ.เสลภูมิ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30. น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงชลประทาน
ร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเลิศบุศย์ กองทอง ) ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเสลภูมิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสลภูมิ รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องชาวบ้านท่าเยี่ยม Continue reading