“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7”

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายภิวัฒน์วงศ์ คำสีเขียว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ จังหวัดร้อยเอ็ด “

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ พ.ศ.2562”

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มบอหมายให้นายภิวัฒน์วงศ์ คำสีเขียว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาฝ่ายที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ”

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Continue reading

“เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 รอบที่ 1”

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ และ นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 รอบที่ 1 Continue reading

“สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิรัตน์ ศัลยกำธร) และคณะ “

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.วิรัตน์ ศัลยกำธร) Continue reading

“คป.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ สภากาแฟ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2562”

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 07.10 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ดพร้อมด้วย นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2562 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทานประจำปี 2563”

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายธเนตร นาถภากุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นำคณะสมาคมผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 6”

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6 Continue reading

“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่องสถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส”

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายวีรวัฒน์ สุชะไตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Continue reading