“โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายปิยะ ลืออุติกลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บริเวณ บ้านท่าเยี่ยม-บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือพื้นที่นาที่ถูกทรายทับถมเนื่องจากน้ำท่วม ซึ่งไดรับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ และได้ชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลต่อพี่น้องประชาชน ได้รับทราบ